Весеннее путешествие

Доминикана и Париж, Франция

Май 2013